Tomasz Rostkowski

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. SGH, pracownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert w Core Business Institute. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.

Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii HR oraz projektowanie efektywnych systemów wynagrodzeń i rozwiązań motywacyjnych. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził badania porównawcze w zakresie systemów wynagradzania dla ponad 500 przedsiębiorstw w Polsce.

Prowadził szereg konferencji oraz sympozjów. Jest autorem wielu książek i publikacji o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit