Krzysztof Kania

– dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zawodowo zajmuje się zagadnieniami doskonalenia procesów biznesowych oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit