Janusz Strużyna

– prof. dr hab., pracownik Katedry Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Zawodowo zajmuje się zagadnieniami doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi.
Autor ponad 200 tekstów naukowych oraz uczestnik wielu projektów praktycznych.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit