Renata Rasińska

– dr nauk o zdrowiu, inż., adiunkt w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego i. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka publikacji z dziedziny organizacji i zarządzania, zdrowia publicznego, zachowań zdrowotnych oraz turystyki i rekreacji. Obszar zainteresowań dotyczy zachowań zdrowotnych różnych grup ludności, turystyki i rekreacji oraz zarządzania projektami i informacją. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji, Rekreacji i Turystyki.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit