Marlena Pietrzyk

– absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności na sposobie zarządzania i pozyskiwania kapitału ludzkiego  w  organizacjach pozarządowych.  Długoletnia członkini organizacji non profit. Obecnie pracuje w koncernie z branży FMCG.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit