Beata Skowron-Mielnik

– doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu prof. UEP, pracownik Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach, szczególnie organizacji pracy, elastycznego czasu pracy i zarządzania wynikami pracy. Doradca biznesowy (ekspertyzy dotyczące projektowania struktur organizacyjnych, zarządzania kadrami, zmian organizacyjnych) i kierownik studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwami, koordynator specjalności studiów zarządzanie zasobami ludzkimi. Autorka publikacji naukowych, w tym Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie (2001 i 2003) oraz Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie (2012).

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit