Beata Jamka

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, stypendystka Fundacji Jurzykowskiego (University of Kansas, Lawrence, USA), wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej, profesor Uczelni Łazarskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. książki Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? (2011). Najnowsze zainteresowania naukowe: zarządzania różnorodnością i gospodarką wspólnego dobra.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit (Recenzent)