M. Wanda Kopertyńska

– prof. dr hab. inż., pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit