Iwona Głażewska

Iwona Głażewska – absolwentka Wydziału Mechatroniki i podyplomowych studiów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz wykładowca Wydziału Zarządzania (Zakład Kwalitologii) Politechniki Warszawskiej oraz Polish Open University (Instytut Zarządzania Operacyjnego i Systemów Informacyjnych).

Audytor systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz członek Komitetu ds. Normalizacji i Jakości Krajowej Izby Gospodarczej.

Uczestniczyła w wielu projektach dotyczących metod zarządzania jakością, wykorzystania modelu EFQM do diagnozy stanu organizacji, opracowywania strategii organizacji, w tym wdrażania: Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwach różnych branż, metody FMEA oraz metod statystycznej kontroli jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

 www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu