Michał Bartoszewicz

– asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego głównym obszarem badawczym jest teoria ewolucji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest również praktykiem biznesowym realizującym liczne projekty w obszarze inicjowania zmian w organizacjach.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit