Marek Kunasz

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit