Jacek Kopeć

http://nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=82101&lang=pl

Jest autorem 80 publikacji, w tym też opublikowanych po angielsku, bułgarsku, ukraińsku i po włosku. Zainteresowania badawcze i publikacje dotyczą: zarządzania talentami i zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze ekonomicznym, instrumentalnym i organizacyjnym. Doradca zarządów firm i związków zawodowych w zakresie systemów oceniania i wynagradzania pracowników.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit