Jacek Kopeć

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem 80 publikacji, w tym też opublikowanych po angielsku, bułgarsku, ukraińsku i po włosku. Zainteresowania badawcze i publikacje dotyczą: zarządzania talentami i zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze ekonomicznym, instrumentalnym i organizacyjnym. Doradca zarządów firm i związków zawodowych w zakresie systemów oceniania i wynagradzania pracowników.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit