Filip Maszewski

– doktorant w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Trener biznesu współpracujący z firmą doradczo-szkoleniową. Autor kilku publikacji dotyczących tradycyjnych i nowoczesnych form szkoleniowych. Zainteresowania badawcze wiążą z rozwojem zasobów ludzkich w organizacji oraz z budowaniem marki pracodawcy i pracownika.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit