Agnieszka Springer

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Zarządzania na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit