Michał Tomczak

– dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit