Patrycja Mizera-Pęczek

– asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit