edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Anna Uklańska

Mgr inż. Anna Uklańska jest absolwentką Politechniki Warszawskiej (2010) i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej – studia International MBA (2012).

Od 2009 roku pracuje w przemyśle jako specjalista zarządzania produkcją, a równolegle jako asystent na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Zajmując się zarządzaniem produkcją zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia, specjalizuje się w modelowaniu i we wdrażaniu rozwiązań z zakresu planowania, organizacji i optymalizacji produkcji. Była prelegentem na konferencjach poświęconych organizacji i zarządzaniu oraz jest autorem kilku publikacji z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Prowadzi szkolenia w zakresie zarządzania produkcją oraz metod twórczego rozwiązywania problemów.

 www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu