Anna Pluta

Anna Pluta – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit