Agnieszka Chleboś

– doktorantka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit