Małgorzata Rembiasz

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit