Monika Maksim

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torumiu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit