Kinga Hoffmann-Burdzińska

– dr doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit