Sylwia Stachowska

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit