Beata Krawczyk-Bryłka

­– dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit