Justyna Michniak

– dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit