Barbara Chomątowska

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit