Grażyna Gruszczyńska-Malec

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit