Tomasz Sapeta

– dr nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Autor i współautor licznych publikacji oraz projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie opracowania założeń polityki kadrowej, rekrutacji, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, audytów personalnych. Zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie wynagrodzeniami, kierowanie zespołami, audyt personalny a także zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit