Urban Pauli

– dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor kilkunastu artykułów naukowych i monografii Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.  Współautor publikacji książkowych m.in.: Zarządzanie talentami w organizacji, Funkcja personalna -diagnoza i kierunki zmian, Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i realizuje programy doradcze dla podmiotów administracji publicznej m.in. dla Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Gminy Zielonki, Zarządu Budynków Komunalnych, Stowarzyszenia „Siemacha”. Współrealizował projekt „Narzędzia Rozwoju Instytucjonalnego” w zakresie tworzenia praktyk dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit